บุกรุกพื้นที่ป่า

ดีเอสไอและกรมป่าไม้ เจาะลึกเข้าตรวจสอบอ.ภูเรือ บุกรุกผืนป่า

กลุ่มดีเอสไอ ร่วมกับกรมป่าไม้และที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ บุกเข้าตรวจสอบอ.ภูเรือ จังหวัดเลย คดีร่วมกันบุกรุกผืนป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และกรมป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกป่าไม้ ซึ่งการบุกรุกป่าไม้ถือเป็นความผิดร้ายแรง เพราะป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นระบบนิเวศป่าไม้ที่จำเป็น ทั้งต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท การบุกรุกป่าไม้ก็ถือเป็นการทำลายป่าไม้อย่างหนึ่ง