บาคาร่าสด

เตือนประชาชนในพื้นที่ระวัง มลพิษ จาก ฝุ่นละออง PM 2.5

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มีการแชร์ต่อๆ กันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเหล่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ระวังตัวกันจากมลพิษทางอากาศ