ประเทศไทยได้รัยวัตถุโบราณอายุกว่า 4 พันปีจากอเมริกา

หวนคืนสู่บ้านแล้ว สหรัฐอเมริกา ส่งมอบวัตถุโบราณอายุกว่า 4 พันปี รวมๆ 46 ชิ้น ส่งคืนให้กับกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทย

 

……………………ประเทศไทย มีประวัตศาสตร์ที่ยาวนาน เรื่องของประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของวัฒนธรรม ค่านิยม อารยธรรม ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าพันปีเท่านั้น เรื่องของวัตถุโบราณ สัญลักษณ์ และหลักฐานอันเก่าแก่ที่ยังหลงเหลือให้ลูกหลายได้ศึกษานั้นก็สำคัญเช่นกัน ซึ่งล่าสุดมีข่าวดีมาก vegusbetสำหรับประเทศไทย ที่ได้รับมอบวัตถุโบราณอายุกว่า 4 พันปี คืนจากสหรัฐอเมริกา รวม 46 ชิ้น ศิลปวัตถุนี้ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของคนไทยอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่ได้มีกระแสจากชาวต่างชาติ และคนไทยต่างถิ่น ทำให้อเมริกาส่งคนของอันล้ำค่านี้ให้กับคนไทย โดย

……………………รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยอีกว่า โบราณวัตถุที่ได้กลับคืนมาสู่ประเศไทยครั้งนี้ เป็นวัตถุโบราณที่สำคัญยิ่ง และการที่ประเทศไทยของเราได้รับของอันมีค่านี้กลับคืนมานั้น ซึ่งก็สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ได้มีการรับแจ้งจากกรมสารสนเทศ ว่ามีชาวต่างชาติและชาวไทยที่พำนักในสหรัฐฯ โดยจำนวน 2 ราย ได้มีการแจ้งเขามา vegusbetเพื่อต้องการส่งมอบวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าของไทยคืนให้กบประเทศไทย โดยวัตถุโบราณเหล่านั้น เป็นวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย และยังเป็นวัตถุโบราณที่มีอายุยาวนาน ซึ่งอาจบอกได้เลยว่าถือกำเนิดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ 2,000-3,000 ปี บ โดยวัตถุโบราณดังกล่าวถูกส่งคืนแล้ว ที่ได้รับคืนจากชาวอเมริกันจำนวน 19 ชิ้น อาทิ กำไลสำริด กระดิ่งสำริด และภาชนะดินเผา และจากชาวไทยจำนวน 27 ชิ้น รวมแล้ว 46 ชิ้น ซึ่งเป็นวัตถุที่ถูกนำออกมาจากประเทศไทยเมื่อ 40 ปีก่อน โดยทายาทผู้ครอบครองได้ถึงแก่กรรมแล้ว

……………………อย่างไรก็ตาม การที่มีการส่งวัตถุโบราณให้กลับคืนสู่บ้านหรือประเทศไยของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของคนทยมากเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน สามารถติดตามวัตถุโบราณกลับคืนสู่ประเทศไทยได้ทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งก็จากนี้ไปก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการตามวัตถุโบราณคืน vegusbetจากประเทศใดอีกหรือไม่ เพราะเราไม่อาจระบุได้เลยว่า สิ่งล้ำค่าแต่อดีตของไทยจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง